Menü
Menü

avtryck

Information enligt § 5 TMG:

Hotel Landhaus Eden GbR
An der Bundesstraße 4
29614 Soltau

Telefon: 05191/938460
Telefax: 05191/938580

E-Mail: hotel@landhauseden.de

Kontakt:

Telefon: +49 (0) 5191 14912
E- mail: info@ferienparadies-muehlenbach.de

medling

Europeiska kommissionen ger en plattform för online-tvistlösning (OS) har följande lydelse: https://ec.europa.eu/consumers/odr . Vår e-postadress finns ovan i avtrycket.

Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en konsument skiljedom.

Ansvar för innehåll

Som tjänsteleverantör ansvarar vi enligt § 7 Abs.1 TMG för eget innehåll på dessa sidor enligt de allmänna lagarna. Enligt §§ 8 till 10 TMG är vi som tjänsteleverantör dock inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad extern information eller undersöka omständigheter som tyder på olaglig aktivitet.

Skyldigheterna att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmän lag förblir opåverkade. Ansvar i detta avseende är emellertid endast möjligt från det ögonblick kännedom om en specifik överträdelse. Vid meddelande om lämpliga överträdelser tar vi bort detta innehåll omedelbart.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser från tredje parter vars innehåll vi inte har inflytande på. Därför kan vi inte ta något ansvar för dessa externa innehåll. Innehållet på de länkade sidorna ansvarar alltid för respektive leverantör eller operatör av sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella juridiska kränkningar vid länkningen. Olagligt innehåll kunde inte kännas igen vid länkningstillfället.

En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är emellertid inte rimlig utan konkreta bevis för brott mot lagen. Vid anmälan om överträdelser tar vi bort sådana länkar omedelbart.

upphovsrätt

Innehållet och arbetena på dessa sidor skapade av webbplatsoperatörerna är underkastade tyska upphovsrättslagar. Duplicering, bearbetning, distribution och all slags utnyttjande utanför gränserna för upphovsrätt kräver skriftligt samtycke från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast avsedda för privat, icke-kommersiellt bruk.

Såvitt innehållet på denna sida inte skapades av operatören beaktas tredje parts upphovsrätt. Särskilt identifieras tredjepartsinnehåll som sådant. Om du fortfarande är medveten om intrång i upphovsrätten ber vi om en anteckning. Vid anmälan om överträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.
 
Hotline: +49 (0) 5191 14912