Menü
Menü

Privacy Policy

1. Integritetsöversikt

Allmän information

Följande information ger en enkel översikt över vad som händer med din personliga information när du besöker vår webbplats. Personuppgifter är all information som personligen identifierar dig. Detaljerad information om dataskydd finns i vår sekretesspolicy.Datainsamling på vår webbplats

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Kontaktinformationen finns i avtrycket på denna webbplats.

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Dina uppgifter kommer att samlas in å ena sidan genom att berätta detta. Det kan till exempel vara data som du anger i ett kontaktformulär.

Övrig information samlas in automatiskt när du besöker webbplatsen via våra IT-system. Dessa är framför allt tekniska data (t.ex. Internet-webbläsare, operativsystem eller tid för sidförfrågan). Insamlingen av denna information sker automatiskt så fort du kommer in på vår webbplats.

Vad använder vi dina data för?

En del av informationen samlas in för att säkerställa en felfri tillhandahållande av webbplatsen. Andra data kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du angående dina uppgifter?

Du har när som helst rätt att få gratis information om ursprung, mottagare och syfte för dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära korrigering, blockering eller radering av dessa data. För detta ändamål såväl som för ytterligare frågor om dataskydd kan du kontakta oss när som helst på den adress som anges i avtrycket. Dessutom har du rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten.2. Allmän information och obligatorisk information

Dataskydd

Operatörerna på dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter mycket allvarligt. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med lagstadgade bestämmelser om dataskydd och denna sekretesspolicy.

Om du använder denna webbplats kommer olika personuppgifter att samlas in. Personlig information är information som personligen identifierar dig. Denna sekretesspolicy förklarar vilken information vi samlar in och vad vi använder den för. Det förklarar också hur och för vilket syfte detta händer.

Vi påpekar att dataöverföringen på Internet (t.ex. i kommunikationen via e-post) kan uppvisa säkerhetsbrister. Ett komplett skydd av uppgifterna från åtkomst från tredje part är inte möjligt.

Anmälan till det ansvariga kontoret

Det ansvariga kontoret för databehandling på denna webbplats är:

Peter Filipp

Telefon: +49 (0) 5191 14912
E-post: info@ferienparadies-muehlenbach.de

Ansvarigt organ är den fysiska eller juridiska personen som, ensam eller i samförstånd med andra, beslutar om syften och sättet att behandla personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser, etc.).Återkallelse av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingsoperationer är endast möjliga med ditt uttryckliga medgivande. Du kan när som helst återkalla ett redan givet samtycke. Ett informellt meddelande per e-post till oss är tillräckligt. Lagligheten av databehandlingen som utförs tills återkallelsen förblir opåverkad av återkallelsen.Rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten

Vid överträdelser av lagen om uppgiftsskydd har den berörda personen rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten. Den behöriga tillsynsmyndigheten i frågor som rör dataskyddslagstiftningen är den statliga dataskyddsansvarig i den federala staten där vårt företag är baserat. En lista över dataskyddsansvariga såväl som deras kontaktdata kan tas från följande länk: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html .SSL- eller TLS-kryptering

Denna webbplats använder av säkerhetsskäl och för att skydda överföring av konfidentiellt innehåll, till exempel beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, SSL eller. TLS-kryptering. En krypterad anslutning indikeras av webbläsarens adressfält som ändras från "http: //" till "https: //" och låsikonen i din webbläsarfält.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad, kan de uppgifter du skickar till oss inte läsas av tredje part.Information, blockering, radering

Inom ramen för tillämpliga lagbestämmelser har du när som helst rätt att tillhandahålla gratis information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och syftet med databehandlingen och, vid behov, rätten att korrigera, blockera eller radera dessa uppgifter. För ytterligare information om personuppgifter, vänligen kontakta oss när som helst på den adress som anges i avtrycket.Motsägelse mot reklammeddelanden

Användningen av kontaktuppgifter som publiceras i samband med avtryckningsskyldigheten i syfte att skicka oönskad reklam och informationsmaterial avvisas härmed. Operatörerna på sidorna förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad överföring av reklaminformation, till exempel skräppostmeddelanden.3. Datainsamling på vår webbplats

Serverloggfiler

Leverantören av sidorna samlar och lagrar automatiskt information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt skickar till oss. Dessa är:

    typ av webbläsare och version
    operativsystem som används
    hänvisnings URL
    värdnamnet på den dator
    tiden begäran server
    IP-adress

Det finns ingen sammanslagning av dessa data med andra datakällor.

Grunden för databehandling är artikel 6 punkt 1 lit. f DSGVO, som gör det möjligt att behandla data för att uppfylla ett kontrakt eller förhandskontrakt.

 
Hotline: +49 (0) 5191 14912